Деловен Простор 1 - 23.65м2

 • РАБОТЕН ПРОСТОР 21.48м2
 • ТОАЛЕТ 2.17м2

Деловен Простор 2 - 30.10м2

 • РАБОТЕН ПРОСТОР 28.03м2
 • ТОАЛЕТ 2.07м2

Деловен Простор 3 - 32.11м2

 • РАБОТЕН ПРОСТОР 30.06м2
 • ТОАЛЕТ 2.05м2

Деловен Простор 4 - 48.29м2

 • РАБОТЕН ПРОСТОР 42.12м2
 • ТОАЛЕТ 2.56м2
 • ОСТАВА 3.61м2

Стан 1 - 42.70м2

 • ХОДНИК 6.57м2
 • БАЊА 4.22м2
 • СПАЛНА СОБА 9.49м2
 • КУЈНА 2.04м2
 • ДНЕВНА СОБА 20.38м2

Стан 2 - 50м2

 • ХОДНИК 7.20м2
 • БАЊА 4.35м2
 • КУЈНА 3.24м2
 • ДНЕВНА СОБА 21.29м2
 • СПАЛНА СОБА 9.51м2
 • БАЛКОН 3.66м2

Стан 3 - 57м2

 • ХОДНИК 4.50м2
 • ДНЕВНА СОБА 19.73м2
 • КУЈНА 4.28м2
 • ХОДНИК 1.47м2
 • СПАЛНА СОБА 8.43м2
 • БАЊА 3.46м2
 • СПАЛНА СОБА 10.68м2
 • БАЛКОН 3.75м2

Стан 4 - 45м2

 • ХОДНИК 4.1м2
 • ДНЕВНА СОБА 19.37м2
 • КУЈНА 3.52м2
 • БАЊА 3.82м2
 • СПАЛНА СОБА 10.77м2
 • БАЛКОН 3.15м2

Стан 5 - 62.58м2

 • ХОДНИК 3.71м2
 • БАЊА 4.21м2
 • СПАЛНА СОБА 11.04м2
 • СПАЛНА СОБА 11.31м2
 • КУЈНА 5.83м2
 • ДНЕВНА СОБА 26.48м2

Стан: 6 (кат 1), 24 (кат 3), 42 (кат 5) - 50м2

 • ХОДНИК 7.20м2
 • БАЊА 4.35м2
 • КУЈНА 3.24м2
 • ДНЕВНА СОБА 21.29м2
 • СПАЛНА СОБА 9.51м2
 • БАЛКОН 3.66м2

Стан: 7 (кат 1), 25 (кат 3), 43 (кат 5) - 57м2

 • ХОДНИК 4.49м2
 • ДНЕВНА СОБА 19.73м2
 • КУЈНА 4.27м2
 • ХОДНИК 1.47м2
 • СПАЛНА СОБА 8.43м2
 • БАЊА 3.46м2
 • СПАЛНА СОБА 10.82м2
 • БАЛКОН 3.75м2

Стан: 8 (кат 1), 26 (кат 3), 44 (кат 5) - 45м2

 • ХОДНИК 4.81м2
 • КУЈНА 3.27м2
 • ДНЕВНА СОБА 18.86м2
 • БАЊА 3.64м2
 • СПАЛНА СОБА 10.14м2
 • БАЛКОН 3.94м2

Стан: 9 (кат 1), 27 (кат 3), 45 (кат 5) - 60м2

 • ХОДНИК 2.83м2
 • ДНЕВНА СОБА 17.36м2
 • КУЈНА 6.09м2
 • ХОДНИК 1.72м2
 • СПАЛНА СОБА 10.62м2
 • БАЊА 3.79м2
 • СПАЛНА СОБА 10.32м2
 • БАЛКОН 6.65м2

Стан: 10 (кат 1), 28 (кат 3), 46 (кат 5) - 44м2

 • ХОДНИК 3.95м2
 • БАЊА 4.30м2
 • ДНЕВНА СОБА 16.79м2
 • КУЈНА 4.74м2
 • СПАЛНА СОБА 8.84м2
 • БАЛКОН 4.77м2

Стан: 11 (кат 1), 29 (кат 3), 47 (кат 5) - 44м2

 • ХОДНИК 2.77м2
 • БАЊА 3.95м2
 • СПАЛНА СОБА 9.36м2
 • ДНЕВНА СОБА 17.38м2
 • КУЈНА 5.61м2
 • БАЛКОН 4.72м2

Стан: 12 (кат 1), 30 (кат 3), 48 (кат 5) - 76м2

 • ХОДНИК 5.27м2
 • ТОАЛЕТ 1.72м2
 • ДНЕВНА СОБА 20.40м2
 • КУЈНА 4.41м2
 • ХОДНИК 3.37м2
 • БАЊА 3.46м2
 • СПАЛНА СОБА 10.80м2
 • СПАЛНА СОБА 8.17.32м2
 • СПАЛНА СОБА 14.18м2
 • БАЛКОН 3.73м2

Стан: 13 (кат 1), 31 (кат 3), 49 (кат 5) - 48м2

 • ХОДНИК 4.31м2
 • БАЊА 3.82м2
 • СПАЛНА СОБА 12.57м2
 • КУЈНА 3.71м2
 • ДНЕВНА СОБА 20.36м2
 • БАЛКОН 2.74м2

Стан: 14 (кат 1), 32 (кат 3), 50 (кат 5) - 49м2

 • ХОДНИК 7.24м2
 • БАЊА 4.10м2
 • СПАЛНА СОБА 11.61м2
 • КУЈНА 3.08м2
 • ДНЕВНА СОБА 19.83м2
 • БАЛКОН 2.62м2

Стан: 15 (кат 2), 33 (кат 4), 51 (кат 6) - 46м2

 • ХОДНИК 7.20м2
 • БАЊА 4.35м2
 • КУЈНА 3.09м2
 • ДНЕВНА СОБА 17.54м2
 • СПАЛНА СОБА 9.51м2
 • БАЛКОН 3.66м2

Стан: 16 (кат 2), 34 (кат 4), 52 (кат 6) - 57м2

 • ХОДНИК 4.49м2
 • ДНЕВНА СОБА 19.73м2
 • КУЈНА 4.27м2
 • ХОДНИК 1.47м2
 • СПАЛНА СОБА 8.43м2
 • БАЊА 3.46м2
 • СПАЛНА СОБА 10.82м2
 • БАЛКОН 3.75м2

Стан: 17 (кат 2), 35 (кат 4), 53 (кат 6) - 45м2

 • ХОДНИК 4.81м2
 • КУЈНА 3.27м2
 • ДНЕВНА СОБА 18.86м2
 • БАЊА 3.64м2
 • СПАЛНА СОБА 10.14м2
 • БАЛКОН 3.94м2

Стан: 18 (кат 2), 36 (кат 4), 54 (кат 6) - 60м2

 • ХОДНИК 2.83м2
 • ДНЕВНА СОБА 17.36м2
 • КУЈНА 6.09м2
 • ХОДНИК 1.72м2
 • СПАЛНА СОБА 10.62м2
 • БАЊА 3.79м2
 • СПАЛНА СОБА 10.32м2
 • БАЛКОН 6.65м2

Стан: 19 (кат 2), 37 (кат 4), 55 (кат 6) - 44м2

 • ХОДНИК 3.95м2
 • БАЊА 4.30м2
 • ДНЕВНА СОБА 16.79м2
 • КУЈНА 4.74м2
 • СПАЛНА СОБА 8.84м2
 • БАЛКОН 4.77м2

Стан: 20 (кат 2), 38 (кат 4), 56 (кат 6) - 44м2

 • ХОДНИК 2.77м2
 • БАЊА 3.95м2
 • СПАЛНА СОБА 9.36м2
 • ДНЕВНА СОБА 17.38м2
 • КУЈНА 5.61м2
 • БАЛКОН 4.72м2

Стан: 21 (кат 2), 39 (кат 4), 57 (кат 6) - 76м2

 • ХОДНИК 5.27м2
 • ТОАЛЕТ 1.72м2
 • ДНЕВНА СОБА 20.40м2
 • КУЈНА 4.41м2
 • ХОДНИК 3.37м2
 • БАЊА 3.46м2
 • СПАЛНА СОБА 10.80м2
 • СПАЛНА СОБА 8.32м2
 • СПАЛНА СОБА 14.18м2
 • БАЛКОН 3.73м2

Стан: 22 (кат 2), 40 (кат 4), 58 (кат 6) - 43м2

 • ХОДНИК 4.63м2
 • БАЊА 3.82м2
 • СПАЛНА СОБА 9.68м2
 • КУЈНА 5.31м2
 • ДНЕВНА СОБА 15.57м2
 • БАЛКОН 3.62м2

Стан: 23 (кат 2), 41 (кат 4), 59 (кат 6) - 57м2

 • ХОДНИК 4.93м2
 • БАЊА 4.12м2
 • СПАЛНА СОБА 9.27м2
 • КУЈНА 3.07м2
 • ДНЕВНА СОБА 21.86м2
 • СПАЛНА СОБА 9.31м2
 • БАЛКОН 3.59м2

Стан 60 - 50м2

 • ХОДНИК 7.20м2
 • БАЊА 4.35м2
 • КУЈНА 3.24м2
 • ДНЕВНА СОБА 21.29м2
 • СПАЛНА СОБА 9.51м2
 • БАЛКОН 3.66м2

Стан 61 - 57м2

 • ХОДНИК 4.49м2
 • ДНЕВНА СОБА 18.95м2
 • КУЈНА 4.27м2
 • ХОДНИК 1.47м2
 • СПАЛНА СОБА 8.43м2
 • БАЊА 3.46м2
 • СПАЛНА СОБА 10.82м2
 • БАЛКОН 4.52м2

Стан 62 - 45м2

 • ХОДНИК 4.81м2
 • КУЈНА 3.27м2
 • ДНЕВНА СОБА 13.97м2
 • БАЊА 3.64м2
 • СПАЛНА СОБА 13.93м2
 • БАЛКОН 5.14м2

Стан 63 - 60м2

 • ХОДНИК 2.83м2
 • ДНЕВНА СОБА 17.36м2
 • КУЈНА 6.09м2
 • ХОДНИК 1.72м2
 • СПАЛНА СОБА 10.62м2
 • БАЊА 3.79м2
 • СПАЛНА СОБА 10.32м2
 • БАЛКОН 6.65м2

Стан 64 - 44м2

 • ХОДНИК 3.95м2
 • БАЊА 4.30м2
 • ДНЕВНА СОБА 16.89м2
 • КУЈНА 4.74м2
 • СПАЛНА СОБА 8.84м2
 • БАЛКОН 4.77м2

Стан 65 - 44м2

 • ХОДНИК 2.77м2
 • БАЊА 3.95м2
 • СПАЛНА СОБА 9.46м2
 • ДНЕВНА СОБА 17.38м2
 • КУЈНА 5.61м2
 • БАЛКОН 4.72м2

Стан 66 - 76м2

 • ХОДНИК 5.27м2
 • ТОАЛЕТ 1.72м2
 • ДНЕВНА СОБА 20.40м2
 • КУЈНА 4.41м2
 • ХОДНИК 3.37м2
 • БАЊА 3.46м2
 • СПАЛНА СОБА 10.88м2
 • СПАЛНА СОБА 8.35м2
 • СПАЛНА СОБА 14.18м2
 • БАЛКОН 3.73м2

Стан 67 - 48м2

 • ХОДНИК 4.31м2
 • БАЊА 3.82м2
 • СПАЛНА СОБА 12.57м2
 • КУЈНА 3.71м2
 • ДНЕВНА СОБА 20.36м2
 • БАЛКОН 2.74м2

Стан 68 - 49м2

 • ХОДНИК 7.24м2
 • БАЊА 4.10м2
 • СПАЛНА СОБА 11.61м2
 • КУЈНА 3.08м2
 • ДНЕВНА СОБА 19.83м2
 • БАЛКОН 2.62м2