Стан 1 - 43м2

 • ХОДНИК 2.64м2
 • КУЈНА 2.77м2
 • ДНЕВНА СОБА 22.08м2
 • ХОДНИК 1.43м2
 • СПАЛНА СОБА 10.45м2
 • БАЊА 3.53м2

Стан 2 - 62м2

 • ХОДНИК 8.20м2
 • ДНЕВНА И ТРПЕЗАРИЈА 25.92м2
 • КУЈНА 4.80м2
 • РОДИТЕЛСКА СПАЛНА 9.92м2
 • СПАЛНА СОБА 8.95м2
 • БАЊА 3.98м2

Стан 3 - 39м2

 • ХОДНИК 4.09м2
 • ДНЕВНА СОБА 17.23м2
 • СПАЛНА СОБА 8.71м2
 • БАЊА 3.76м2
 • БАЛКОН 4.71м2

Стан 4 - 35м2

 • ДНЕВНА СОБА 19.63м2
 • СПАЛНА СОБА 8.78м2
 • БАЊА 3.78м2
 • БАЛКОН 2.57м2

Стан 5 - 78м2

 • ХОДНИК 5.80м2
 • ДНЕВНА СОБА 26.83м2
 • КУЈНА 3.62м2
 • ТОАЛЕТ 1.75м2
 • БАЊА 4.03м2
 • РОДИТЕЛСКА СПАЛНА 13.54м2
 • СПАЛНА СОБА 15.30м2
 • БАЛКОН 2.57м2
 • БАЛКОН 4.54м2

Стан 6 - 39м2

 • ХОДНИК 4.09м2
 • ДНЕВНА СОБА 17.23м2
 • СПАЛНА СОБА 8.71м2
 • БАЊА 3.76м2
 • БАЛКОН 4.71м2

Стан 7 - 35м2

 • ДНЕВНА СОБА 19.63м2
 • СПАЛНА СОБА 8.78м2
 • БАЊА 3.78м2
 • БАЛКОН 2.57м2

Стан 8 - 36м2

 • ДНЕВНА СОБА 20.68м2
 • СПАЛНА СОБА 8.70м2
 • БАЊА 3.76м2
 • БАЛКОН 2.57м2

Стан 9 - 41м2

 • ХОДНИК 4.27м2
 • ДНЕВНА СОБА 18.25м2
 • СПАЛНА СОБА 9.58м2
 • БАЊА 3.63м2
 • БАЛКОН 4.54м2

Стан 10 - 34м2

 • ХОДНИК 2.33м2
 • ДНЕВНА СОБА 16.59м2
 • СПАЛНА СОБА 7.82м2
 • БАЊА 3.37м2
 • БАЛКОН 3.88м2

Стан 11 - 35м2

 • ДНЕВНА СОБА 19.55м2
 • СПАЛНА СОБА 8.61м2
 • БАЊА 3.50м2
 • БАЛКОН 2.57м2

Стан 12 - 36м2

 • ДНЕВНА СОБА 20.40м2
 • СПАЛНА СОБА 8.48м2
 • БАЊА 3.76м2
 • БАЛКОН 2.57м2

Стан 13 - 41м2

 • ХОДНИК 2.00м2
 • ДНЕВНА СОБА 20.38м2
 • СПАЛНА СОБА 9.39м2
 • БАЊА 3.63м2
 • БАЛКОН 4.54м2

Стан 14 - 34м2

 • ХОДНИК 2.33м2
 • ДНЕВНА СОБА 16.59м2
 • СПАЛНА СОБА 7.82м2
 • БАЊА 3.37м2
 • БАЛКОН 3.88м2

Стан 15 - 34м2

 • ДНЕВНА СОБА 19.00м2
 • СПАЛНА СОБА 8.43м2
 • БАЊА 3.52м2
 • БАЛКОН 2.57м2

Стан 16 - 36м2

 • ДНЕВНА СОБА 20.83м2
 • СПАЛНА СОБА 8.43м2
 • БАЊА 3.76м2
 • БАЛКОН 2.57м2

Стан 17 - 42м2

 • ХОДНИК 2.00м2
 • ДНЕВНА СОБА 21.79м2
 • СПАЛНА СОБА 9.39м2
 • БАЊА 3.63м2
 • БАЛКОН 4.54м2