Стан 1 - 60м2

 • ХОДНИК 8.52м2
 • ДНЕВНА СОБА 22.13м2
 • КУЈНА 4.19м2
 • ТОАЛЕТ 1.52м2
 • БАЊА 3.90м2
 • СПАЛНА СОБА 9.89м2
 • РОДИТЕЛСКА СПАЛНА 9.55м2

Стан 2 - 43м2

 • ХОДНИК 4.23м2
 • ДНЕВНА СОБА 23.77м2
 • СПАЛНА СОБА 10.47м2
 • БАЊА 4.10м2

Стан 3 - 42м2

 • ХОДНИК 2.38м2
 • ДНЕВНА СОБА 20.84м2
 • СПАЛНА СОБА 10.13м2
 • БАЊА 3.61м2
 • БАЛКОН 4.70м2

Стан 4 - 72м2

 • ХОДНИК 6.91м2
 • БАЊА 3.76м2
 • СПАЛНА СОБА 9.49м2
 • РОДИТЕЛСКА СПАЛНА 10.70м2
 • КУЈНА И ТРПЕЗАРИЈА 11.90м2
 • ДНЕВНА СОБА 13.78м2
 • БАЛКОН 5.81м2
 • БАЛКОН 2.77м2

Стан 5 - 50м2

 • ХОДНИК 4.58м2
 • БАЊА 3.35м2
 • СПАЛНА СОБА 9.37м2
 • РОДИТЕЛСКА СПАЛНА 11.01м2
 • ДНЕВНА СОБА 11.13м2
 • КУЈНА 6.04
 • БАЛКОН 4.60м2

Стан 6 - 42м2

 • ХОДНИК 2.38м2
 • ДНЕВНА СОБА 20.84м2
 • СПАЛНА СОБА 10.13м2
 • БАЊА 3.61м2
 • БАЛКОН 4.70м2

Стан 7 - 65м2

 • ХОДНИК 4.91м2
 • БАЊА 3.76м2
 • СПАЛНА СОБА 9.49м2
 • РОДИТЕЛСКА СПАЛНА 10.70м2
 • КУЈНА И ТРПЕЗАРИЈА 11.90м2
 • ДНЕВНА СОБА 13.78м2
 • БАЛКОН 5.81м2
 • БАЛКОН 2.77м2

Стан 8 - 50м2

 • ХОДНИК 4.58м2
 • БАЊА 3.35м2
 • СПАЛНА СОБА 9.37м2
 • РОДИТЕЛСКА СПАЛНА 11.01м2
 • ДНЕВНА СОБА 11.13м2
 • КУЈНА 6.04
 • БАЛКОН 4.60м2

Стан 9 - 42м2

 • ХОДНИК 2.38м2
 • ДНЕВНА СОБА 20.84м2
 • СПАЛНА СОБА 10.13м2
 • БАЊА 3.61м2
 • БАЛКОН 4.70м2

Стан 10 - 65м2

 • ХОДНИК 4.91м2
 • БАЊА 3.76м2
 • СПАЛНА СОБА 9.49м2
 • РОДИТЕЛСКА СПАЛНА 10.70м2
 • КУЈНА И ТРПЕЗАРИЈА 11.90м2
 • ДНЕВНА СОБА 13.78м2
 • БАЛКОН 5.81м2
 • БАЛКОН 2.77м2

Стан 11 - 50м2

 • ХОДНИК 4.58м2
 • БАЊА 3.35м2
 • СПАЛНА СОБА 9.37м2
 • РОДИТЕЛСКА СПАЛНА 11.01м2
 • ДНЕВНА СОБА 11.13м2
 • КУЈНА 6.04
 • БАЛКОН 4.60м2

Стан 12 - 42м2

 • ХОДНИК 2.80м2
 • ДНЕВНА СОБА 20.21м2
 • СПАЛНА СОБА 10.56м2
 • БАЊА 3.61м2
 • БАЛКОН 4.70м2

Стан 13 - 71м2

 • ХОДНИК 5.93м2
 • БАЊА 3.60м2
 • СПАЛНА СОБА 9.49м2
 • РОДИТЕЛСКА СПАЛНА 15.32м2
 • КУЈНА И ТРПЕЗАРИЈА 11.90м2
 • ДНЕВНА СОБА 17.04м2
 • БАЛКОН 6.75м2
 • БАЛКОН 2.77м2

Стан 14 - 50м2

 • ХОДНИК 3.43м2
 • БАЊА 5.80м2
 • СПАЛНА СОБА 12.44м2
 • ДНЕВНА СОБА 22.10м2
 • КУЈНА 3.70
 • БАЛКОН 3.76м2