За Нас

За Нас

Формлаб е архитектонско и инженерско биро основано во 2010г и се занимава со инвестирање, проектирање и изведба.

Фокус на нашата работа е станбената архитектура во урбана средина и изнаоѓање на нови солуции за поквалитетно живеење. Најважите аспекти при планирање на нов објект ни се: добрата локација, решение за паркирање, енергетска ефикасност на објектот и современиот дизајн.Во проектирањето големо внимание посветуваме на функционална организација, големината и ориентацијата на становите.

Наши Објекти